Přednášky a semináře

Vědomý pohyb s dětmi (dětská jóga)

Vědomý pohyb s dětmi (dětská jóga)

Pod pojmem vědomý pohyb se skrývá kombinace jógy, aktivit na posílení vědomí těla i ducha, kreativních úkolů na podporu fantazie a práce s emocemi a energií. Koncept vědomého pohybu je hravý, prohlubující, vyzývavý, vědomý a přináší sebepoznání a sebelásku dětem i dospělým.

Cílem vědomého pohybu je pomoci každému (vnitřnímu) dítěti na cestě k sebepoznání a objevení jeho jedinečných kvalit, a naučit ho s nimi pracovat. Individuální přístup a pohyb na míru jsou vždy základem. Vědomým pohybem, meditací, hrou, kreativními cvičeními a fantazií se děti vydávají na cestu sebeobjevování, přinášející mnoho pozitivních účinků na chování a tělesné a duševní zdraví dítěte.

Dítě se například naučí:

 • Poznat a uvědomit si vlastní tělo.
 • Rozpoznat své osobní hranice a naučit se je stanovovat.
 • Jak posílit a protáhnout svaly těla.
 • Jak naslouchat svému dechu a pracovat s ním jemným způsobem.
 • Zvýšit soustředění.
 • Uvolnit se, když je to potřeba.
 • Vytvořit zdravé propojení s ostatními a s přírodou.
 • Posílit svou sebedůvěru.
 • Rozpoznat své kvality, ale i kvality lidí kolem sebe.

Můžu pokračovat dál a dál, ale raději a s větším nadšením ti o všech pozitivních účincích vědomého pohybu povím naživo během jednoho z mých seminaru. Mám totiž ráda interakci, která poskytuje prostor na sdílení tipů, praktických příkladů a zodpovídání na kladené dotazy.

A věř, že tyto informace jsou neuvěřitelně přínosné! Každý rodič, vychovatel, učitel nebo kdokoli jiný, kdo pracuje s dětmi, by měl tyto fakta vědět. Společně totiž můžeme životy a budoucnost našich dětí učinit mnohem krásnější a jednodušší. Během tohoto semináře získáte dovednosti a znalosti v následujících oblastech:

 • Rozpoznání Vlastních Individuálních Kvalit
 • Jógové Pozice a Jejich Správné Využití
 • Motivace Dětí k Pohybu
 • Dotykové Hry a Relaxace
 • Práce s Dechem
 • Cvičení ve Dvojicích
 • Kreativní Úkoly

Tímto seminářem projdete s praktickými dovednostmi a teoretickými znalostmi, které vám umožní efektivně pracovat s dětmi v oblasti vědomého pohybu, přinášející radost, rozvoj a harmonii.

Vědomý Pohyb a Učení

Vědomý Pohyb a Učení

Prakticky zaměřený seminář, určený profesionálům pracujícím s dětmi, stejně jako rodičům a vychovatelům, kteří chtějí podporovat své děti ve zlepšení procesů učení.

O semináři:

Učení je komplexní proces, zahrnující nejen kognitivní stránku, ale také aktivitu celého těla. Pohyb má schopnost aktivovat mozkové funkce, což usnadňuje zpracování a uchování nových informací a dovedností. Význam pohybu spočívá v podpoře propojení obou mozkových hemisfér a stimulaci toku elektromagnetické energie mezi mozkem a tělem.

Pasivita této interakce může být příčinou různých poruch učení, jako je dyslexie, dyskalkulie, vady řeči nebo problémy s koncentrací. Naštěstí existuje mnoho jednoduchých a efektivních aktivit, které lze snadno provádět doma nebo ve škole. Během tohoto semináře vám představíme 27 nejefektivnějších a prakticky proveditelných aktivit, které pomáhají zlepšit schopnost učit se.

Co se na semináři naučíte:

 • Koordinace při sportu
 • Organizační schopnosti
 • Hláskování
 • Čtení
 • Psaní (koordinace a kreativita)
 • Vyjadřování
 • Sebevědomí
 • Počítání
 • Paměť
 • Abstraktní myšlení

Kdy a jak využít aktivity:

Aktivity jsou vhodné pro děti všeho věku a nabízejí zábavný způsob, jak podporovat učení. Mohou být implementovány v následujících situacích:

 • Na začátku vyučovacího dne
 • Před každou lekcí nebo školkovou aktivitou
 • Během lekce nebo školkové aktivity
 • Pro podporu abstraktního myšlení
 • Při učení básniček a písniček
 • Před psaním testu nebo prověrky
 • K podpoře hláskování nebo plynulého čtení
 • Před sportovním výkonem
 • Během domácích úkolů
 • V momentech, kdy je třeba zvýšit sebevědomí
 • V situacích, kdy je dítě nervózní nebo pod stresem

Bonus: Online seminar

 • 27 vysoce účinných aktivit
 • Videa obsahující jak teorii, tak i praxi v podobě pozic, aktivit a jejich variací
 • Kombinace aktivit pro různé efekty
 • Skripta v PDF ke stažení či vytištění

Vědomý Pohyb a ADHD

Vědomý Pohyb a ADHD

Prakticky zaměřený seminář pro rodiče, vychovatele a profesionály pracující s dětmi s projevy ADHD. Tento pohybový program nabízí efektivní metody ke snížení hyperaktivního a impulsivního chování a zlepšení schopnosti soustředění.

O semináři:

Každé dítě je jedinečné, s odlišnou povahou, pocity a stavbou těla. Špatné životní návyky mohou narušit přirozenou rovnováhu a zesílit slabé stránky dětí. Seminář je vhodný pro všechny pracovníky s dětmi, kteří potřebují individuální přístup, zejména rodiče a vychovatele dětí s projevy ADHD.

Jógová Terapie pro Děti s ADHD:

Jógová terapie pro děti s ADHD vychází z ájurvédské typologie, kde jedinečné vlastnosti dítěte odvozujeme od tří energií (Vítr, Oheň a Měsíc) v těle. Nerovnováha větrné síly se často projevuje při projevech ADHD, a proto seminář nabízí hru s protilehlými energiemi k porozumění, proč jsou některé pohyby dítěti přirozenější než jiné.

Fyzické Projevy Přemíry Větrné Síly:

Děti s nadbytkem větrné síly jsou často pohyblivé, rychlé, nadšené, ale mohou trpět hyperaktivitou, impulzivitou a nesoustředěností. Seminář poskytuje speciální pohybový program, zaměřený na zklidnění těla i mysli.

Co se naučíte na semináři:

 • Vědomý kontakt s tělem
 • Rozvoj kreativního myšlení
 • Uvědomění si vlastních hranic
 • Schopnost se soustředit
 • Znalost vlastních emocí
 • Zklidnění mysli
 • Lepší držení těla
 • Pocit bezpečí
 • Uvolnění těla
 • Rovnováhu a stabilitu

BONUS: Online Seminar

 • 53 aktivit na míru
 • 35 dní programu
 • 28 jógových pozic
 • 5 společných aktivit
 • 5 dechových cvičení
 • 5 emočních her
 • 5 masáží
 • 5 relaxací

Vědomý Pohyb s Teenagery

Vědomý Pohyb s Teenagery

Tento seminář nabízí návody, jak bezpečně a laskavě provést děti obdobím puberty pomocí jógy. Získáte inspiraci a nápady pro práci s mladými, které se vyznačují fyzickými i emocionálními výzvami.

O semináři:

Období dospívání je klíčovým momentem v životě člověka, plným fyzických a emocionálních změn. Pubertální jedinci prožívají citovou bouři a hledají vlastní identitu. Tento seminář vás provede, jak mládež bezpečně provést tímto obdobím pomocí jógy.

Témata semináře:

 • Respekt k sobě a k ostatním: Budování vzájemného respektu a porozumění.
 • Vědomí kontakt se svým tělem: Propojení s vlastním tělem a jeho signály.
 • Znalost svých osobních kvalit a dovedností: Posílení sebepoznání a sebedůvěry.
 • Dostatek vlastního prostoru: Fyzický a energetický prostor pro individuální růst. Znalost a prožitek emocí: Učení se rozpoznávat a správně zpracovávat emoce.
 • Podpora zdravé sebedůvěry: Vytváření pevného základu pro pozitivní vnímání sebe.
 • Flexibilita a síla: Fyzická a mentální odolnost vůči změnám.
 • Pocit bezpečí: Tvorba prostředí pro emoční stabilitu.
 • Uvolnění a klid: Techniky relaxace pro zvládání stresu.
 • Rovnováha, Disciplína, Pozitivní myšlení, Identita, Autenticita a kreativita: Klíčová témata pro celkový rozvoj.

Bonus:

 • Online verze semináře
 • 8 videí: Úvodní a 7 videí s teorií a jógovou praxí (60 min každé)
 • Skripta: PDF ke stažení či vytištění

Vědomé Aktivity a Hry pro Skupiny

Vědomé Aktivity a Hry pro Skupiny

Vědomě cílené aktivity a hry ve skupině mají terapeutický potenciál a umožňují nám adresovat témata, která mohou zůstat v pozadí při individuálním přístupu. Zde je přehled semináře, který zahrnuje 50 efektivních aktivit a her pro práci se skupinami.

O semináři:

Seminář nabízí pohled na využití vědomých aktivit ve skupinách pro práci s dětmi od 6 let a staršími. Prezentuji 50 psychologicky efektivních her, které jsem vybrala z mé mnohaleté praxe s cílem podporovat rozvoj a řešit různá témata.

Aktivity mají různé cíle, například:

 • Zvědomění emocí
 • Zvědomění myšlenek
 • Zvědomění vlastní identity
 • Hry na zapamatování jmen
 • Poznávání jeden druhého
 • Zapojení smyslů
 • Spolupráce
 • Uvolnění atmosféry ve skupině
 • Prohloubení vztahů
 • Snížení agresivity nebo šikany ve skupině
 • Zvýšení sebevědomí
 • Zlepšení koncentrace
 • Zlepšení koheze skupiny
 • Relaxace
 • Uvolnění kreativity

Bonus:

 • Online verze semináře:
 • 50 vysoce účinných aktivit
 • Videonahrávky s teorií a praxí
 • Instrukce v PDF ke stažení či vytištění

Pro více informací, poptávky nebo objednávky nás prosím kontaktujte na těchto kontaktech nebo přes kontaktní formulář

Tel: +420601169203

Email: barborachaloupkova@inomentors.cz

https://www.inomentors.cz/wp-content/uploads/2018/01/bgn-celeste-quote-scaled.jpg
Mám zájem o program pro školy

  Fakturační údaje

  INOMENTORS s.r.o.
  Valdštejnovo náměstí 114
  506 01 Jičín
  IČ: 9830286
  DIČ: CZ9830286
  BÚ: 2801923672/2010

  Copyright by Kotyskova.com. All rights reserved © 2021.

  INOMENTORS